+359 897 922 062
град Сливен ул. „Сливница“ №22

Саниране

Саниране на сгради. Саниране и реновиране на сгради и помещения.

Саниране на сгради. Саниране и реновиране на сгради и помещения.

Саниране

Саниране на сгради. Саниране и реновиране на сгради и помещения.

Саниране на сгради. Саниране и реновиране на сгради и помещения.

За нас

„РАЕВ СТРОЙ“ ЕООД е съвременна строително-търговска компания, която от създаването си се рaзвива и усъвършенства в различни направления на строителството:

  • строителство и строително – монтажни дейности в жилищното, промишленото и гражданското строителство;
  • изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи;
  • текущо поддържане и ромонт на сгради;
  • саниране на сгради;
  • търговия със строителни материали.

Политиката на „РАЕВ СТРОЙ” е към бързо и качествено изпълнение на поетите ангажименти - оптимизиране на дейностите, ефективно използване на материалите, човешките и финансовите ресурси и капитали. Фирмата се стреми за високо качество на строителния процес в безопасна работа и защита на околната среда, съобразно потребностите на клиентите, дружеството и заинтересованите страни.

Нашите партньори:

СМПР Инжинеринг CopySet Мерканто Трето ОУ 'Д-р Иван Селимински'